4 Μάιος 2016, 21:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Μάιος 2016, 20:12

Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

  • Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Την Κυριακή 15 Μαΐου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τις νέες εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Δεκτά θα γίνουν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 1η Σεπτεμβρίου 2016 . Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, δηλαδή για ένα μήνα. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Τα δικαιολογητικά
Οι γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων πρέπει να προσκομμίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από Δήμο ή Δημοτική Κοινότητα, στην περίπτωση που δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων
  • Για τα ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.dba.gr.

Οι αιτήσεις για την περίοδο 2016-2017 θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου: www.dbda.gr. Τα δικαιολογητικά θα στέλνονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγράφων Ρόδου 181 και Σερήνου, 10443 Αθήνα, τηλ. 2105150761.