4 Μάιος 2016, 12:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Μάιος 2016, 12:01

Αύξηση φωτιά για εξαγορά πλασματικών ετών

  • Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 58
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Κατακόρυφη αύξηση του ποσού που θα απαιτείται στο εξής για την εξαγορά πλασματικών ετών με σκοπό τη συνταξιοδότηση, αναμένεται να προκύψει από την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Οι προωθούμενες επώδυνες παρεμβάσεις προβλέπουν ότι από το 6,67% που είναι σήμερα η εισφορά η οποία πρέπει να καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους για αναγνώριση πλασματικών ετών ως συντάξιμων, θα αυξηθεί δραματικά και θα φτάσει το 20%.

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η διαδικασία εξαγοράς πλασματικών ετών οδηγείται σε κατάργηση, αφού τα ποσά που θα απαιτούνται θα είναι αποτρεπτικά για τους ασφαλισμένους οι οποίοι θα ήθελαν να επιλέξουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Πάντως έως σήμερα στο Δημόσιο μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 12 πλασματικά έτη και μέχρι 7 έτη στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο Δημόσιο θεωρούνται ως συντάξιμες οι αποδοχές που προκύπτουν από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, το επίδομα 140 ευρώ και από το επίδομα θέσης, όπως ήταν καθορισμένο από τη νομοθεσία τον Οκτώβριο του 2011.

Στον ευρύτερο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα το κόστος εξαγοράς προκύπτει ως αποτέλεσμα από το 25απλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώθηκε το 2015. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι το ποσό εξαγοράς κυμαίνεται περίπου ανά περίπτωση από τα 140 έως τα 170 ευρώ το μήνα, ανάλογα εάν πρόκειται για Δημόσιο ή για ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα.

Το κόστος αυτό όμως αυξάνεται σημαντικά στην περίπτωση που αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Αντί στην εξαγορά να υπολογίζεται εισφορά 6,67%, θα υπολογίζεται στο εξής εισφορά 20%, που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του τελικού ποσού, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί ακόμα και τα 250 ευρώ το μήνα σε αρκετές περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά προκύπτει ως ποσοστό των αποδοχών των ασφαλισμένων κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.