30 Απρίλιος 2016, 10:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 30 Απρίλιος 2016, 09:59

Google: 100ή επέτειος από τη γέννηση του Κλοντ Σάνον

  • Google: 100ή επέτειος από τη γέννηση του Κλοντ Σάνον

Τον «πατέρα της θεωρίας της πληροφορίας» τιμάει με το σημερινό της doodle η Google και συγκεκριμένα τα 100 χρόνια από τη γέννησή του (γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1916 στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ). O Κλοντ Σάνον ήταν Αμερικανός μαθηματικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός, γνωστός ως «ο πατέρας της θεωρίας πληροφορίας» και της σύγχρονης κρυπτολογίας.

Ο Σάνον θεμελίωσε στη δεκαετία του '40 τη θεωρία πληροφοριών με στόχο τη μελέτη των τηλεπικοινωνιών, αναδεικνύοντας την πληροφορία σε μετρήσιμο και αυστηρά ορισμένο μέγεθος.

Έθεσε έτσι τα θεμέλια για τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και βοήθησε να αναπτυχθεί η σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας. Το πιο διάσημο έργο του είναι η «Μαθηματική Θεωρία της Επικοινωνίας» (1949). Ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη μαθηματική απόπειρα θεμελίωσης της θεωρίας πληροφοριών.

Στην εργασία αυτή εισάγεται για πρώτη φορά μια μονάδα μέτρησης της πληροφορίας, το δυαδικό ψηφίο (binary digit), που συντμήθηκε αργότερα αρχικά σε binit και στη συνέχεια στο γνωστό bit. Επίσης, πρότεινε τις έννοιες της αβεβαιότητας και της πληροφοριακής εντροπίας.