28 Απρίλιος 2016, 13:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Απρίλιος 2016, 13:54

Ο Μυστικός Δείπνος και ο Ιερός Νιπτήρας

  • Ο Μυστικός Δείπνος και ο Ιερός Νιπτήρας
    Η νίψη των ποδιών των Αποστόλων από τον Χριστό (φωτ.: saint.gr)

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, και οι πιστοί θυμούνται την παράδοση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας στους ανθρώπους και τη νίψη των ποδιών των Αποστόλων από τον Χριστό. Είναι και η μέρα που ο Κύριος προσευχήθηκε προς τον Πατέρα Του, πριν προδοθεί από τον Ιούδα.

Τη Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα προχωρά προς την κορύφωση.

Το βράδυ της Μ. Πέμπτης, πριν αρχίσει ο Μυστικός Δείπνος, ο Χριστός πήρε μια λεκάνη με νερό και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Με την πράξη αυτή ήθελε να τους διδάξει να είναι ταπεινοί, να υπηρετούν και να αγαπούν τους συνανθρώπους τους και να μην επιζητούν τα πρωτεία. Τους μίλησε επίσης για την προδοσία και θορυβήθηκαν.

Κατόπιν ο Ιησούς Χριστός παρέδωσε στους μαθητές το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τους πρόσφερε άρτο και είπε «Λάβετε, φάγετε· τούτο εστί το σώμα μου». Τους πρόσφερε και κρασί λέγοντας «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρ εστί το αίμα μου». Ο Ιούδας, μόλις έφαγε τον άρτο, λέγεται ότι έφυγε και συνάντησε τους αρχιερείς, και συμφώνησε να τους Τον παραδώσει.

Μετά τον Μυστικό Δείπνο μετέβησαν όλοι στο όρος των Ελαιών όπου ο Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα Του.

Μόλις τελείωσε την προσευχή Του έφτασε ο Ιούδας με ένοπλους στρατιώτες, και αφού τον χαιρέτησε με ένα φιλί, Τον παρέδωσε.

Απολυτίκιο
Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί εν τω νιπτήρι του Δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας ο δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας εσκοτίζετο· και ανόμοις κριταίς, σέ τον δίκαιον Κριτήν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων εραστά, τον διά ταύτα αγχόνη χρησάμενον· φεύγε ακόρεστον ψυχήν, την Διδασκάλω τοιαύτα τολμήσασαν. Ο περί πάντας, αγαθός, Κύριε, δόξα σοι.