26 Απρίλιος 2016, 22:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 26 Απρίλιος 2016, 21:03

Ενιαίο ολοήμερο Δημοτικό σχολείο από τη νέα χρονιά

  • Δωρεάν τα βιβλία ξένων γλωσσών στα σχολεία

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη τίθεται σε εφαρμογή, από το νέο σχολικό έτος, το ενιαίου τύπου ολοήμερο Δημοτικό σχολείο.

Το υπουργείο Παιδείας «έχει αποφασίσει την εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση. Αυτό επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους Δημοτικών σχολείων της χώρας από τετραθέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες)». Η λειτουργία των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών παραμένει ως έχει χωρίς καμία διαφοροποίηση.

Δείτε εδώ ολόκληρη την υπουργική απόφαση.