23 Απρίλιος 2016, 18:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 23 Απρίλιος 2016, 16:25

Πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα στο Top50 της Ευρώπης

  • Πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα στο Top50 της Ευρώπης
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» / STR)

Πέντε ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα διακρίθηκαν μεταξύ των 50 πρώτων της Ευρώπης για τις επιδόσεις τους στο «Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020», που είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, την περίοδο 2014-2020. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα πέντε ερευνητικά κέντρα που εξασφάλισαν μια θέση στο Top50 της Ευρώπης με βάση την αξιολόγηση Horizon 2020 Monitoring Report είναι: το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

Η διάκριση των ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων καταδεικνύει «το δυναμισμό της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας πάνω στην οποία οικοδομείται η Οικονομία της Γνώσης που στόχο έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.