20 Απρίλιος 2016, 08:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Απρίλιος 2016, 08:27

Αλλάζει ο τρόπος γραφής του ονόματος σε ταυτότητες και διαβατήρια

  • Αλλάζει ο τρόπος γραφής του ονόματος σε ταυτότητες και διαβατήρια
    Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Απόστολος Δήμος

Απλοποιείται ο τρόπος αναγραφής ονοματεπώνυμου σε δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια. Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταργείται η διπλή αναγραφή του ονοματεπώνυμου, με λατινικούς χαρακτήρες, και πλέον θα εμφανίζεται μεταφρασμένο στα λατινικά μία φορά, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η επαναφορά στην απλή γραφή πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε επισημάνει, ήδη από το 2003, ότι η υποχρεωτική εισαγωγή και χρήση του προτύπου «ΕΛΟΤ 743» για την μετεγγραφή ονοματεπώνυμου με λατινικούς χαρακτήρες δημιουργούσε προβλήματα ταυτοπροσωπίας σε πολίτες τα στοιχεία των οποίων προηγουμένως είχαν μετεγγραφεί με άλλο σύστημα.

Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις η μετεγγραφή με λατινικούς χαρακτήρες γινόταν και με τους δύο τρόπους, με τη μεσολάβηση μεταξύ των δύο μορφών γραφής του αγγλικού διαζευκτικού «or». Για παράδειγμα, τα επώνυμα Μπαλής και Γκεσούλης, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ μετεγγράφονται ως Balis και Gkesoulis ωστόσο πριν από την υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου, έγγραφα ενδεχομένως να τα μετέγραφαν Mpalis και Gesoulis αντίστοιχα.

Μέχρι τώρα, εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμούσε να διατηρήσει τη δεύτερη γραφή, εμφανιζόταν στην ταυτότητα και το διαβατήριο υποχρεωτικά και με την πρώτη, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κατά τις συναλλαγές του στο εξωτερικό.

Πλέον η λατινική μεταφορά του ονοματεπώνυμου θα γίνεται με μία μορφή είτε με βάση το πρότυπο «ΕΛΟΤ 743» είτε, κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, με άλλα στοιχεία όπως αυτά είναι εγγεγραμμένα σε προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ελληνικής ή ξένης αρχής, το οποίο ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει.