14 Απρίλιος 2016, 08:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απρίλιος 2016, 08:32

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 728 θέσεις 5μηνης Κοινωφελούς Εργασίας

  • ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 728 θέσεις 5μηνης Κοινωφελούς Εργασίας

Ξεκινά την Παρασκευή 15 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 25 Απριλίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των ανέργων για να καλύψουν τις 728 θέσεις απασχόλησης Κοινωφελούς Εργασίας, σε Φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που προκήρυξε ο ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για θέσεις που εκκρεμούν από το 2015 και γι’ αυτό είναι πεντάμηνης απασχόλησης και αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν όσοι άνεργοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.