12 Απρίλιος 2016, 10:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Απρίλιος 2016, 11:01

Δώρο Πάσχα 2016: Ποιοι και πότε θα το πάρουν

  • Γιατί δεν συμπίπτει πάντα το Πάσχα των Ορθοδόξων και των Καθολικών

Μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα και άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ είναι οι τυχεροί που θα πάρουν δώρο φέτος το Πάσχα, όπως πάντα με καταληκτική ημερομηνία την Μεγάλη Τετάρτη.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών, εάν δηλαδή πληρώνονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

Στην περίπτωση των ανέργων, δικαιούχοι είναι εκείνοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου για το 2016.

Ειδικότερα το δώρο είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι άνεργοι έχουν επιδοτηθεί για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν δώρο Πάσχα.