11 Απρίλιος 2016, 08:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Απρίλιος 2016, 08:23

ΕΣΠΑ: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την αναβάθμιση των «μικρών»

  • ΕΣΠΑ: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την αναβάθμιση των «μικρών»

Άρχισε η υποβολή των αιτήσεων και για το τέταρτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Το πρόγραμμα ενισχύει με 130.000.000 ευρώ την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων και το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 15.000 έως 200.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση επιχειρήσεων μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Συμμετέχουν επίσης νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Παράλληλα, προκηρύχθηκαν έξι δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 112.735.000 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ.