8 Απρίλιος 2016, 19:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Απρίλιος 2016, 17:10

Καύση νεκρών στην Κύπρο, και επίσημα!

  • Καύση νεκρών στην Κύπρο, και επίσημα!

Ομόφωνα ψηφίστηκε από τη Βουλή της Κύπρου το νομοσχέδιο για την καύση των νεκρών και την αδειοδότηση κέντρων αποτέφρωσης κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση καύσης πάντως η Εκκλησία υπογραμμίζει ότι δεν θα προχωρά στην τέλεση κηδείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Γιάννο Λαμάρη, η εφαρμογή αυτού του νόμου είναι δύσκολη σε μια κοινωνία κλειστή, με τις συνήθειές της. Δήλωσε ότι τυχόν αδυναμίες του νόμου που θα παρουσιαστούν, θα συμπληρωθούν στην πορεία της εφαρμογής του.

Λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις και αντιρρήσεις, και σύμφωνα με αναδιατύπωση μεγάλου μέρους του νόμου, αποφασίστηκε από την Επιτροπή Εσωτερικών η αποτέφρωση του αποθανόντος να επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ίδιος το είχε επιλέξει ως αποκλειστικό του δικαίωμα πριν από το θάνατό του.

Σύμφωνα με τον διπλωματούχο στις νεκροτομειακές επιστήμες, Παύλο Μελά, κάθε χρόνο περίπου 2-4 Κύπριοι μεταφέρονται στο εξωτερικό για αποτέφρωση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, επίσης, σε περίπτωση που μια σορός παραμένει στο νεκροτομείο για τουλάχιστον έξι μήνες, τότε ο διευθυντής του νεκροτομείου θα έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίσει την αποτέφρωσή της.