4 Απρίλιος 2016, 08:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Απρίλιος 2016, 08:43

Τι θα γίνει με τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

  • Πότε πληρώνουν το δεύτερο μισό της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

Για την καταβολή της πρώτης δόσης οικογενειακών επιδομάτων του 2016 σε περίπου 710.000 δικαιούχους προετοιμάζεται ο ΟΓΑ. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η καταβολή τόσο του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων, όσο και του Ειδικού Επιδόματος Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών, πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή το αργότερο έως τις 22 Απριλίου.

Ακριβής ημερομηνία ακόμα δεν έχει προκύψει, μια και το κονδύλι των περίπου 180 εκατ. ευρώ που απαιτείται, δεν έχει εκταμιευθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Όμως, ο Οργανισμός κινείται στους ρυθμούς της καταβολής της δόσης, καθώς χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα. Το γεγονός άλλωστε ότι οι δικαιούχοι εκτιμάται πως θα υπερβούν τις 710.000, καθιστά απαραίτητη την όσο γίνεται καλύτερη προετοιμασία της συγκεκριμένης διαδικασίας, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα. Το ειδικό επίδομα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ ετησίως και χορηγείται σε τρεις δόσεις το χρόνο.

Τα επιδόματα χορηγούνται σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας.