2 Απρίλιος 2016, 17:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Απρίλιος 2016, 10:30

Ελλάδα-Ρωσία μαζί και στις κβαντικές τεχνολογίες

  • Ελλάδα-Ρωσία μαζί και στις κβαντικές τεχνολογίες

Μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδος και Ρωσίας στον τομέα της επιστήμης και των εξειδικευμένων νέων τεχνολογιών, όπως η κβαντική, άνοιξε την Παρασκευή στην Αθήνα με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το σύμφωνο υπέγραψαν από την πλευρά της Ρωσίας, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Λουτμίλα Ογκορόντοβα και από την ελληνική πλευρά ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνεργασία στις κβαντικές τεχνολογίες περιλαμβάνει τέσσερις καινοτόμες θεματικές εφαρμογές και συγκεκριμένα, στην κβαντική νανο-ηλεκτρονική, τη νανοφωτονική, την κβαντική πληροφορία-επικοινωνία και τα μεταϋλικά.

Στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας απευθύνεται πρόσκληση σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, σε πανεπιστήμια, ακόμη και σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιστημονικές εταιρίες, να υποβάλουν μέχρι το τέλος του προσεχούς Ιουνίου, προτάσεις στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. Η χρηματοδότηση θα ανέλθει στο ύψος του 1 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις τέσσερις προτάσεις και η διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι από 24 έως 36 μήνες.

Στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί ερευνητικά κέντρα αριστείας διεθνώς αναγνωρισμένα στον αναδυόμενο τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. Ο τομέας αυτός αποτελεί αιχμή για καινοτόμες εφαρμογές όπως στα συστήματα πληροφορικής επόμενης γενιάς, στην ασφάλεια και ταχύτητα τηλεπικοινωνιών, τη βελτίωση της ακρίβειας και ευαισθησίας διαγνωστικών τεχνικών, σε νέα έξυπνα υλικά, στην νανοτεχνολογία και άλλα.