31 Μάρτιος 2016, 20:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 31 Μάρτιος 2016, 18:58

Εφάπαξ βοήθημα σε άπορους ομογενείς από τις Ρωμαίικες Κοινότητες της Πόλης

  • Εφάπαξ βοήθημα σε άπορους ομογενείς από τις Ρωμαίικες Κοινότητες της Πόλης

Εφάπαξ πασχαλινό βοήθημα σε άπορους ομογενείς θα διαθέσουν οι Ρωμαίικες Κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, σε συνέχεια της περυσινής του πρωτοβουλίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Απριλίου 2016 στα γραφεία της Αγίας Τριάδας στο Ταξίμ, του Ταξιάρχη στο Μέγα Ρεύμα ή της Χαλκηδόνας.

Επισημαίνεται πως από κάθε οικογένεια θα γίνεται δεκτή μία και μόνο αίτηση. Επίσης, άτομα τα οποία λαμβάνουν συστηματικά μηνιαίο βοήθημα από άλλη κοινοτική πηγή δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  • Βεβαίωση από τον ιερέα της Κοινότητας στην οποία κατοικεί ο ενδιαφερόμενος με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι ενορίτης της συγκεκριμένης ενορίας καθώς και η απορία της οικογένειάς του.
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  • Μια καθαρή φωτοτυπία της ταυτότητάς του.
  • Αίτηση την οποία θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι επιτόπου στα γραφεία υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Κοινοτήτων που θα συμμετέχουν στην δράση. Το τελικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα εξαρτηθεί από τον αριθμό τόσο των αιτήσεων που θα εγκριθούν, όσο και από το συνολικό χρηματικό ποσό που θα μπορέσει να συγκεντρώσει η συντονιστική επιτροπή.