30 Μάρτιος 2016, 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 30 Μάρτιος 2016, 07:10

Χωρίς κοινή φορολογική δήλωση τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

  • Χωρίς κοινή φορολογική δήλωση τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

Δεν θα κάνουν κοινή δήλωση στην εφορία τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συμβίωσης. Αυτό γνωμοδότησε το  Β' τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τινάζοντας στον αέρα επί της ουσίας τη σχετική απόφαση της κυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερώτημα του υπουργείου Οικονομικών, το ΝΣΚ έκρινε ότι «δεν παρέχεται έδαφος αναλογικής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας για τους συζύγους φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά, αποκλειόμενης της διασταλτικής ερμηνείας ή της αναλογικής εφαρμογής τους στους συμβίους του συμφώνου συμβίωσης».

Έτσι, «τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος».

Το Νομικό Συμβούλιο, επικαλείται την εισηγητική έκθεση του νόμου σύμφωνα με την οποία «οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο έχουν ως αφετηρία την αρχή ότι στην ελεύθερη συμβίωση επικρατεί η ελευθερία της βούλησης των προσώπων και όχι ο θεσμικός χαρακτήρας, όπως συμβαίνει στο γάμο».

Η αρχή αυτή, όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση έχει ως συνέπεια «ο/η σύζυγος από το γάμο να μην εξομοιώνεται με τον/την σύμβιο/α του συμφώνου συμβίωσης, ούτε υπάρχει νομοθετική βούληση της κατά κανόνα αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για το γάμο στα πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης».