30 Μάρτιος 2016, 13:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 29 Μάρτιος 2016, 18:09

Ένωση Ποντίων Περιστερίου: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

  • Ένωση Ποντίων Περιστερίου: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Σε ετήσια Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Ένωση Ποντίων Περιστερίου, την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 στις 11:00, στην αίθουσα του συλλόγου. Θα παρουσιασθεί από το ΔΣ ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 2015 και στη συνέχεια κάθε μέλος θα έχει δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα ιδέες, σκέψεις, προτάσεις, παράπονα σχετικά με την λειτουργία του συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ ορίζεται η Κυριακή 10 Απριλίου 2016 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.