22 Μάρτιος 2016, 19:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 22 Μάρτιος 2016, 19:35

Πανελλήνιος διαγωνισμός για τη συγγραφή βιογραφίας μικρασιατικής προσωπικότητας

  • Πανελλήνιος διαγωνισμός για τη συγγραφή βιογραφίας μικρασιατικής προσωπικότητας

Πιστό στην αποστολή του για διατήρηση της μικρασιατικής παράδοσης, το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΚΕΜΙΠΟ) προχωρά σε ακόμα μία πρωτοβουλία που προάγει τον πολιτισμό, προκηρύσσοντας τον 4ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ενηλίκων για τη συγγραφή βιογραφίας.

Η βιογραφία πρέπει να αναφέρεται σε μια προσωπικότητα της Μικράς Ασίας.

Οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλα ή ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το λογοτεχνικό είδος – δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τη σχέση του βιογραφούμενου προσώπου με την ιστορία, να κάνουν την ψυχολογική ανάλυσή του, να ασκήσουν κριτική και ερμηνεία του βίου του. Παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους εμπειρία ή ακόμη και κοινώς γνωστά στοιχεία για το πρόσωπο που βιογραφείται.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το βιογραφούμενο πρόσωπο πρέπει να ανήκει στο χώρο της θρησκείας, της εκπαίδευσης, των τεχνών, της κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής ζωής, και να έχει σαφή συνείδηση και αποδοχή της μικρασιατικής του καταγωγής και της ελληνικής πολιτισμικής του ταυτότητας, ανεξαρτήτως μητρικής γλώσσας. Ως χρονική περίοδος της ζωής των βιογραφούμενων προσώπων ορίζεται ο 18ος αι. (1750), ο 19ος αι. (ολόκληρος), ο 20ός αι. (έως το 1960).

Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής επιτροπή αξιολόγησης που θα κρίνει ξεχωριστά τις ιστορικές και τις λογοτεχνικές βιογραφίες, λόγω της διαφοράς των κριτηρίων με τα οποία αξιολογείται το κάθε είδος.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η 30ή Οκτωβρίου 2016, με σφραγίδα ταχυδρομείου.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 15η Δεκεμβρίου 2016. Οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

  • Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2102795012 ή στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση kemipo@otenet.gr.