22 Μάρτιος 2016, 15:49 - Τελευταία Ενημέρωση: 22 Μάρτιος 2016, 14:41

Εγκύκλιος για την παράταση καταβολής συντάξεων αναπηρίας

  • Εγκύκλιος για την παράταση καταβολής συντάξεων αναπηρίας

Μετά από πιέσεις της ΕΣΑμεΑ εκδόθηκε τελικά εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας για τη γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4369/2016, που αφορά την παράταση σε αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα των δικαιούχων των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ.

Η παράταση είναι για έξι μήνες και όχι για έναν χρόνο, όπως είχε ζητήσει η ΕΣΑμεΑ.

Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος αναφέρει ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες.

Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που λάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

  1. Το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι τις 30/6/2016 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.
  2. Είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.
  • Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη στο τηλέφωνο 6937157193.