18 Μάρτιος 2016, 20:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Μάρτιος 2016, 19:13

Τι δείχνει η... ακτινογραφία του Δημοσίου

  • Οι Έλληνες γιατροί κατακτούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας

Ιατρικό προσωπικό, ένστολοι, εκπαιδευτικοί και κληρικοί είναι οι τέσσερις επαγγελματικοί κλάδοι που στελεχώνουν το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου τομέα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων με βάση την τελευταία απογραφή.

Συγκεκριμένα, το 61% του συνόλου του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης (345.944 από τους 566.913 υπαλλήλους) απαρτίζεται από ιατρούς και νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), εκπαιδευτικούς και μέλη ΔΕΠ (διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό), ένστολους και κληρικούς.

Το 30% του προσωπικού απασχολείται στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το 70% σε φορείς που εποπτεύονται από τέσσερα υπουργεία (Εσωτερικών-Αστυνομία, Άμυνας, Παιδείας, Υγείας) και το 14% του προσωπικού απασχολείται στους ΟΤΑ.

Οι αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού κατά το έτος 2015 έφτασαν στις 15.925 και οι προσλήψεις στις 4.437.

Η μεταβολή τακτικού προσωπικού την τελευταία εξαετία είναι ενδεικτική της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί ποσοτικά το προσωπικό στο Δημόσιο, με τη μείωση από το 2009 να φτάνει το 18%. Συγκεκριμένα, το 2009 ήταν 692.907 οι δημόσιοι υπάλληλοι, το 2010 667.374, το 2011 646.657, το 2012 629.114 , το 2013 599.207, το 2014 576.856 και το 2015 έφτασαν τις 566.913