8 Μάρτιος 2016, 19:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Μάρτιος 2016, 18:50

Οι ευρωβουλευτές ζητούν μέτρα για την προστασία των γυναικών προσφύγων

  • Οι ευρωβουλευτές ζητούν μέτρα για την προστασία των γυναικών προσφύγων
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ορέστης Παναγιώτου)

H μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών πολιτικών και διαδικασιών για τη μετανάστευση και το άσυλο πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των γυναικών, που ζητούν άσυλο και συχνά ταξιδεύουν με μικρά παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα, τόνισαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

«Κατά την άφιξή τους στα κέντρα υποδοχής αυτές οι ήδη ευάλωτες γυναίκες, οι οποίες μπορεί να είναι θύματα σεξουαλικής βίας, εμπορίας ανθρώπων ή άλλων βίαιων εγκλημάτων, βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόσθετα εμπόδια που επιδεινώνουν την ήδη ευάλωτη κατάστασή τους», επισημαίνει η εισηγήτρια Μαίρη Χάνιμπαλ (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο).

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο με 388 ψήφους υπέρ, 150 κατά και 159 αποχές.

Η διάσταση του φύλου στις διαδικασίες ασύλου
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και διαδικασίες ασύλου πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη διάσταση του φύλου ενώ οι ατομικές και με βάση το φύλο μορφές βίας, όπως ο βιασμός, η σεξουαλική βία, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο εξαναγκασμός σε γάμο ή η ενδοοικογενειακή βία θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έγκυροι λόγοι για την αναζήτηση ασύλου στην ΕΕ, αναφέρει το ψήφισμα.

Τα μέτρα που προτείνουν οι ευρωβουλευτές προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανάγκες των γυναικών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου αφορούν στην παροχή:

  • ξεχωριστών εγκαταστάσεων ύπνου και υγιεινής για τις γυναίκες και τους άνδρες,
  • γυναικών για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και τη διερμηνεία,
  • εξειδικευμένης παροχής συμβουλών και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε γυναίκες που έχουν υποστεί τραυματική βλάβη λόγω φύλου,
  • υπηρεσιών φροντίδας παιδιών κατά τη διάρκεια της εξέτασης και των συνεντεύξεων για τη χορήγηση ασύλου,
  • πληροφοριών στις γυναίκες για το δικαίωμά τους να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, ανεξάρτητα από το σύζυγό τους, και να ζητούν και να διατηρούν το καθεστώς του πρόσφυγα ή του αιτούντος άσυλο ανεξάρτητα από την κατάσταση των λοιπών μελών της οικογένειάς τους,
  • εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό υποδοχής για τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών.

Τέλος στην κράτηση παιδιών, εγκύων και θυμάτων βιασμού
Οι ευρωβουλευτές ζητούν να τεθεί άμεσο τέλος, σε όλα τα κράτη μέλη, στην κράτηση παιδιών, εγκύων και των θηλαζουσών καθώς και θυμάτων βιασμού, σεξουαλικής βίας και εμπορίας ανθρώπων και να παρασχεθεί κατάλληλη ψυχολογική στήριξη.

Τονίζουν επίσης ότι για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η προστασία των γυναικών και να αντιμετωπισθούν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, πρέπει να εξασφαλιστούν ασφαλείς και νόμιμες δίοδοι προς την ΕΕ, ενώ προσθέτουν ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές που αφορούν την παράνομη μετανάστευση δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου της ΕΕ.