2 Μάρτιος 2016, 21:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Μάρτιος 2016, 20:10

1.500 θέσεις εργασίας στις δομές κοινωνικής προστασίας

  • Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι

Χίλιες πεντακόσιες θέσεις εργασίας στις δομές κοινωνικής προστασίας –όπως είναι τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κέντρα Φιλοξενίας Αστέγων, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ– πρόκειται να δημοπρατηθούν σε έναν μήνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να εξειδικευθούν εθνικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας με τη λειτουργία δομών και δράσεων.

Οι ακριβείς ειδικότητες ανά δομή και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται στις προκηρύξεις. Οι δομές θα χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014-2020.