26 Φεβρουάριος 2016, 20:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 26 Φεβρουάριος 2016, 20:20

ΟΑΕΔ: «Βγαίνει» το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων άνω των 50 ετών

  • ΟΑΕΔ: «Βγαίνει» το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων άνω των 50 ετών

Στην «τελική ευθεία» μπαίνει από τον ΟΑΕΔ, η έναρξη του προγράμματος απασχόλησης έως 15.000 μακροχρόνια ανέργων, άνω των 50 ετών, που στόχο έχει να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα 9 μηνών με δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος για επιπλέον 9 μήνες. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν μέσα από το μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ, συνεπώς δεν χρειάζεται η υποβολή αιτήσεων.

Ο Οργανισμός έχει ζητήσει από τους μακροχρόνια ανέργους να καταθέσουν επικαιροποιημένο βιογραφικό τους. Οι ωφελούμενοι που θα προκύψουν θα έχουν σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη.

Η επιχορήγηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντιστοιχεί σε έως 500 ευρώ μηνιαίες αποδοχές για κάθε ωφελούμενο. Το πρόγραμμα, κοστολογείται από τον ΟΑΕΔ στα 60.000.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που κατά το 12μηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους δεν είχαν προβεί σε μειώσεις προσωπικού. Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Δεσμεύονται επίσης να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθώς και το προϋπάρχον προσωπικό τους για το οποίο έχουν δεσμευθεί (μέσω της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής) τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.