25 Φεβρουάριος 2016, 11:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Φεβρουάριος 2016, 10:44

Εξάμηνη παράταση για συντάξεις και επιδόματα αναπηρίας ΑμεΑ

  • Εξάμηνη παράταση για συντάξεις και επιδόματα αναπηρίας ΑμεΑ

Εξάμηνη παράταση, έως τις 30 Ιουνίου 2016, δίνει το υπουργείο Εργασίας στην καταβολή των συντάξεων και των επιδομάτων αναπηρίας, σε όσες περιπτώσεις ΑμεΑ εκκρεμεί η ιατρική κρίση, από τις υγειονομικές επιτροπές στα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) όλης της χώρας.

Βασική προϋπόθεση συνέχισης καταβολής συντάξεων και επιδομάτων για άλλους έξι μήνες, είναι η εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ να προκύπτει χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.

Η παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάμηνο, ισχύει με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Προβλέπεται επίσης ότι εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.