19 Φεβρουάριος 2016, 20:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 19 Φεβρουάριος 2016, 19:51

Ανείσπρακτα ενοίκια: Η διαδικασία για να μην φορολογηθούν

  • Ρεκόρ φορολόγησης στην Ελλάδα αποκαλύπτει έκθεση του ΟΟΣΑ

Στην οικεία ΔΟΥ θα πρέπει να προσέλθουν πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, όσοι θέλουν να αποφύγουν την καταβολή φόρου για ενοίκια που δεν εισέπραξαν μέσα στο 2015. Η αποφυγή του φόρου, προϋποθέτει την κατάθεση δικαιολογητικών και δεν αρκεί η συμπλήρωση του ποσού των ανείσπρακτων ενοικίων στον νέο κωδικό που προστέθηκε στη φορολογική δήλωση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην εφορία ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1.