19 Φεβρουάριος 2016, 12:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 19 Φεβρουάριος 2016, 11:59

Στην Προύσα παίζουν ακόμα ζυγογύρα, ένα παραδοσιακό ποντιακό παιχνίδι (βίντεο)

Ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο από ένα παρόν γεμάτο Πόντο... στην Προύσα. Η κάμερα απαθανάτισε δύο άνδρες στη ζυγογύρα, το παραδοσιακό ποντιακό παιχνίδι. Το βίντεο ανέβασε στο YouTube ο Σερντάρ Κούρτ με τον τίτλο «Ακούγονται σαν πουλί έτοιμο να πετάξει, σαν μέλισσα».

Στο Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου η ζυγογύρα (όπως ονομαζόταν στην Κερασούντα), ή ζυγοΰρα (όπως επίσης ονομαζόταν στην Κερασούντα, αλλά και στα Κοτύωρα και στη Χαλδία), περιγράφεται ως σύνθετη λέξη, από το αρχαίο ουσιαστικό ζυγός+γύρος.

Στη σελίδα του λήμματος διαβάζουμε: «Χονδρός κοντός στηριζόμενος δια του κεντρικού του κοιλώματος εις κάθετον κοντόν, εις τα άκρα του οποίου στηριζόμενα κατ’ αντίστροφον όψιν περιστρέφονται χάριν παιδιάς».

Μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη που σχετίζεται με τον παραδοσιακό αυτό παιχνίδι, και από το οποίο ίσως και προέκυψε σαν ιδέα, είναι το ρήμα ζυγογυράζω, δηλαδή κάνω τα ζώα να γυρίζουν γύρω από το ζυγό κατά το αλώνισμα.