17 Φεβρουάριος 2016, 21:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Φεβρουάριος 2016, 21:21

ΤΑΙΠΕΔ: H Cosco προτιμώμενος επενδυτής για το 67% του ΟΛΠ

  • ΤΑΙΠΕΔ: H Cosco προτιμώμενος επενδυτής για το 67% του ΟΛΠ
    (Φωτ.: olp.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε η Cosco (Hong Kong) Group, όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Στις 20 Ιανουαρίου, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ είχε κάνει δεκτή την προσφορά της Cosco που προσεγγίζει τα 369 εκατ. ευρώ.