16 Φεβρουάριος 2016, 09:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Φεβρουάριος 2016, 09:24

Έως και σε 10 δόσεις η πληρωμή της εφορίας

  • Η εφορία στέλνει 250.000 ραβασάκια

Σχέδιο για την επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο προβλέπει ότι σε όσους φορολογούμενους λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης του συνολικού ποσού οφειλών σε 8, 9 ή ακόμη και 10 μηνιαίες δόσεις!

Συγκεκριμένα, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή θα ορίζεται ότι το συνολικό ποσό οφειλών που αναγράφεται στο χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα μπορεί να εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα από την βεβαίωση του ποσού (την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που έπεται της έκδοσης του εκκαθαριστικού) και η τελευταία στις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Για παράδειγμα, αν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά και εκκαθαριστεί τον Φεβρουάριο, το συνολικό ποσό της οφειλής του εκκαθαριστικού θα μπορεί να εξοφληθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα λήγει στις 31 Μαρτίου και η τελευταία στις 30 Δεκεμβρίου.

Αν η φορολογική δήλωση υποβληθεί και εκκαθαριστεί τον Μάρτιο, τότε η συνολική φορολογική οφειλή του εκκαθαριστικού θα μπορεί να εξοφληθεί σε 9 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι το τέλος Απριλίου και η τελευταία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Για όσους θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους τον Απρίλιο (που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και οι περισσότεροι δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι φέτος η 30η Απριλίου) οι μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών θα είναι 8, από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο.