7 Φεβρουάριος 2016, 23:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Φεβρουάριος 2016, 22:14

230 Κέντρα Κοινότητας έως τον Ιούλιο

  • 230 Κέντρα Κοινότητας έως τον Ιούλιο

Το υπουργείο Εργασίας έχει θέσει στόχο, έως τον Ιούλιο, να λειτουργήσει πανελλαδικά μέχρι 230 Κέντρα Κοινότητας, σε αντίστοιχους δήμους. Ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στην τελική φάση η διαδικασία στελέχωσης των συγκεκριμένων κέντρων, τα οποία εκτιμάται ότι θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους.

Σε αυτά θα μπορούν να απευθύνονται οι άνεργοι και όσοι γενικότερα διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά αδιέξοδα που καλούνται να διαχειριστούν.

Έτσι, το υπουργείο Εργασίας θα μπορεί θεωρητικά πιο εύκολα να εντοπίζει και να καταγράφει περιπτώσεις πολιτών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ουσιαστικά τα Κέντρα Κοινότητας, θα συνδέονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, όπου θα λειτουργούν με άλλες υπηρεσίες φροντίδας για ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα ΑΜΕΑ, οι εξαρτημένοι, οι άστεγοι, οι άποροι και οι Ρομά.

Τα Κέντρα Κοινότητας θα προσφέρουν βοήθεια στους πολίτες για προώθηση στην απασχόληση και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές. Ας σημειωθεί ότι ήδη βρίσκονται σε λειτουργία κοινωνικές δομές, όπως είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, οι δομές σίτισης και παροχής βασικών αγαθών, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΕΔΗΦ) ΑμεΑ, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και οι Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ).

Η λειτουργία των Κοινωνικών Κέντρων θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Επίσης, έχει διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών με εθνικούς πόρους μέχρι την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ.