7 Φεβρουάριος 2016, 12:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Φεβρουάριος 2016, 12:36

Σενάριο για τρεις φορολογικές κλίμακες αντιπροτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς

  • Σενάριο για τρεις φορολογικές κλίμακες αντιπροτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς

Μετά την άρνηση των θεσμών να αποδεχτούν την κυβερνητική πρόταση για μια κλίμακα φορολόγησης όλων των εισοδημάτων και από όλες τις πηγές, το Μαξίμου κατέθεσε νέα πρόταση για  τρεις ξεχωριστές φορολογικές κλίμακες. Η πρώτη αφορά σε εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, η δεύτερη σε καθαρά κέρδη από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα και η τρίτη σε ενοίκια από ακίνητα. Βάσει του σεναρίου αυτού, το εισόδημα από κάθε μία εκ των τριών αυτών πηγών θα φορολογείται αυτοτελώς με τη δική του κλίμακα.

Τα εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές δεν θα αθροίζονται για να υπαχθούν σε φόρο με ενιαία κλίμακα.

Σύμφωνα με το εναλλακτικό αυτό σενάριο, η κλίμακα φορολογίας των μισθών και των συντάξεων παραμένει ίδια με την ισχύουσα σήμερα μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 60.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο αυτό θα ισχύει συντελεστής φόρου 50%. Η κλίμακα φορολογίας του καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα είναι ίδια με αυτήν που ισχύει για τη φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων, με τη διαφορά ότι δεν θα προβλέπει έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ.

Επίσης η κλίμακα φορολογίας των ενοικίων και των λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα θα προβλέπει φόρο αυξημένο από το 11% στο 15% για ετήσια μισθώματα και λοιπά εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ, φόρο αυξημένο από το 33% στο 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 40.000 ευρώ και νέο συντελεστή μεταξύ 40% και 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ. Τέλος για τους αγρότες θα παραμείνει το καθεστώς αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος με ένα συντελεστή, για τον οποίο προβλέπεται σταδιακή αύξηση από το 13% στο 26% σε βάθος πολλών ετών.