7 Φεβρουάριος 2016, 15:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Φεβρουάριος 2016, 13:02

«Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία» – Η Επιστημονική Επιτροπή του πολυαναμενόμενου συνεδρίου

  • «Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία» – Η Επιστημονική Επιτροπή του πολυαναμενόμενου συνεδρίου

Στη φάση της προετοιμασίας βρίσκεται το πολυαναμενόμενο επιστημονικό συνέδριο για την πλέον ιστορική πόλη του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, ένα επίσης ιστορικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1928.

Την πόλη αυτή με την ξεχωριστή σημασία για τον ελληνισμό θα προσπαθήσουν να φωτίσουν μελετώντας την ιστορία της, τη συμβολή της στην παιδεία και την πνευματική δημιουργία του Γένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Θα την «δουν» επίσης μέσα από τη λογοτεχνία και τη μουσική, και θα αναδείξουν το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης και της εθνικής συνείδησης.

Από το Σύλλογο ανακοινώθηκε και η Επιστημονική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν οι:

  • Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Άννα Ταμπάκη, καθηγήτρια Ιστορίας του Θεάτρου, πρόεδρος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μαρία Μαντουβάλου, δ. αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραμματέας Επιστημονικής Επιτροπής: δρ Χαράλαμπος Μηνάογλου.

Για πληροφορίες και υποβολή προτάσεων εισηγήσεων-ανακοινώσεων μπορείτε να απευθύνεστε στον δρ Μηνάογλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση poli.synedrio@gmail.com.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2016.