21 Ιανουάριος 2016, 11:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Ιανουάριος 2016, 10:39

Ποιες αλλαγές επιφέρουν αναδρομικά οι νέες αντικειμενικές αξίες

  • Ποιες αλλαγές επιφέρουν αναδρομικά οι νέες αντικειμενικές αξίες

Η αναδρομική ισχύς των νέων αντικειμενικών αξιών από τις 21 Μαΐου 2015 θα υποχρεώσει τις εφορίες να εκκαθαρίσουν εκ νέου το φόρο για όλες τις κληρονομιές, γονικές παροχές και αγοραπωλησίες του δεύτερου εξαμήνου του 2015.

Όπου προκύπτει μικρότερος φόρος δεν θα υπάρχει επιστροφή αλλά συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές, ενώ όπου προκύπτει μεγαλύτερος φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται.

Οι αλλαγές στις τιμές ζώνης των ακινήτων θα επιφέρουν αυτόματα ανάλογες προσαρμογές:

  • Στο φόρο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τιμής για την αγορά πρώτης κατοικίας, οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και γενικά τις κατοικίες με άδεια οικοδομής πριν το 2006.
  • Στις κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές όπου ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστές 1-20% επί της αντικειμενικής τιμής και ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας και την αξία του ακινήτου.
  • Στα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν για τις κατοικίες και που υπολογίζονται ανάλογα με την τιμή ζώνης και το εμβαδόν του ακινήτου.
  • Στο ελάχιστο ποσό ενοικίου που θα πρέπει να δηλώσει στην εφορία ο εκμισθωτής και που υπολογίζεται με συντελεστή 3,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επί τα τετραγωνικά της κατοικίας.
  • Στον ΦΠΑ για αγορά νεόδμητων ακινήτων –πλην της πρώτης κατοικίας– με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, που υπολογίζεται με συντελεστή 23% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  • Στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττουν οι δήμοι.

Αντιθέτως, οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουμε για το έτος 2015, δεδομένου ότι για το υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1-1-2015.