16 Ιανουάριος 2016, 12:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιανουάριος 2016, 13:23

Επιστημονικό συνέδριο: Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία

  • Επιστημονικό συνέδριο: Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία

Επιστημονικό Συνέδριο για την ιστορία της Κωνσταντινούπολης και τη θέση της στη λογοτεχνία οργανώνει στις 13-14 Μαΐου 2016 ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός του Συνεδρίου, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, είναι η μελέτη της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης, η σημασία της για τον ελληνισμό, η συμβολή της στην παιδεία και την πνευματική δημιουργία του Γένους, η πρόσληψή της από τη νεότερη ιστοριογραφία, λογοτεχνία και μουσική, καθώς και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης και της εθνικής συνείδησης.

Το Συνέδριο θα καλύψει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
  • Ο ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωση.
  • Το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
  • Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
  • Η Κωνσταντινούπολη των περιηγητών.
  • Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος.
  • Η Κωνσταντινούπολη στη νεότερη λογοτεχνία.
  • Η Παιδεία, η λογοτεχνική δημιουργία και η μουσική στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο-20ό αιώνα.
  • Η Κωνσταντινούπολη στα σχολικά εγχειρίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση poli.synedrio@gmail.com.