5 Ιανουάριος 2016, 18:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Ιανουάριος 2016, 17:02

Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές στο Καυτανζόγλειο Στάδιο

  • Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές στο Καυτανζόγλειο Στάδιο
    Από αγώνα παιδιών στο Καυτανζόγλειο

Κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η επιτροπή διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου απευθύνθηκε στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών, με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων παρελθουσών χρήσεων. Ο χρονικός ορίζοντας των ελέγχων θα επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας.

Το πόρισμα του ελέγχου θα παραδοθεί αρμοδίως από την Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.