24 Δεκέμβριος 2015, 09:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 24 Δεκέμβριος 2015, 08:23

Το φορολογοημερολόγιο μέχρι το τέλος του χρόνου

  • Το φορολογοημερολόγιο μέχρι το τέλος του χρόνου

Εκατομμύρια νοικοκυριά και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις καλούνται να εκπληρώσουν ταυτόχρονα έως και 6 διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις στις 6 εργάσιμες ημέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους!

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθες φορολογικές υποχρεώσεις:

1) Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2015. Περίπου 5.9000.000 θα πρέπει να πληρώσουν έως 31-12-2015 την 3η μηνιαία δόση του φόρου αυτού, η οποία αντιστοιχεί στο 1/5 της συνολικής οφειλής ΕΝ.Φ.Ι.Α.

2) Τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2016. Πάνω από 4.200.000 κάτοχοι οχημάτων θα πρέπει μέχρι να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δώσει καμία παράταση στην προθεσμία αυτή.

3) Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο πρέπει μέχρι τις 31-12-2015 να εξοφλήσουν μία ακόμη μηνιαία δόση των ρυθμίσεών τους.

4) Η επιπλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τους αγρότες. Έως τις 31-12-2015 οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλήσουν την δεύτερη δόση της επιπλέον προκαταβολής φόρου που τούς επιβλήθηκε τον Οκτώβριο.

5) Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να εξοφλήσουν μέχρι 31-12-2015 την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014.

6) Οι ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες οφείλουν μέχρι 31-12-2015 να καταβάλουν την δεύτερη και τελευταία μηνιαία δόση της επιπλέον προκαταβολής φόρου.