5 Δεκέμβριος 2015, 17:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Δεκέμβριος 2015, 16:05

Νέο βιβλίο-καμπανάκι για το Κυπριακό

  • Νέο βιβλίο-καμπανάκι για το Κυπριακό

Ένα νέο βιβλίο που πραγματεύεται το Κυπριακό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων.

Ο συγγραφέας Σωτήριος Κωνσταντίνου, μέσα από τις σελίδες τού Διάλογος δια «ομοσπονδίαν». Καταστροφική όχι μόνον η κατάληξις αλλά και η διαδρομή..., αναλύει το μεγάλο ζήτημα καθώς και τις παραμέτρους της επιδιωκόμενης λύσης.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας «… Και ούτω, αν μη τι άλλο, απεγκλωβισμένοι από το παγιδευτικόν έκνομον “ομοσπονδιακόν” πεδίον και την παγίδα εντός παγίδος του λεγομένου “διακοινοτικού διαλόγου”, αφ' ενός θα αποτρέψουν την κατάληξιν η οποία προδιαγράφεται οπωσδήποτε καταστροφική και αφ' ετέρου, θα παύσουν πλέον, τόσον αυτοί όσον και η Κυπριακή Δημοκρατία, να υφίστανται περαιτέρω συνεχή πλήγματα από την, ως μέχρι τούδε άνευ καταληκτικού αποτελέσματος, οδυνηράν περιπλάνησιν εις το παγιδευτικόν “ομοσπονδιακόν” πεδίον».