3 Δεκεμβρίου 2015, 18:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2015, 17:22

Χιόνι στο Κατοχώρι Τραπεζούντας

  • Χιόνι στο Κατοχώρι Τραπεζούντας
    Κατωχώρι (Ότσενα) Τραπεζούντας
Εσιονίγα - εσιονίγα / μανίτσα μ' επατουλίγα / 'ς σην Σιναλούν την Παναγιάν / τ' αρνόπο μ' ετυλίγα.

Ο στίχος αυτός έρχεται στο νου του καθενός, όταν βλέπει τη φωτογραφία που μας έστειλε φίλος από την περιοχή Κατωχωρίου Τραπεζούντας. Είναι σημερινή και τα πάντα είναι σκεπασμένα με χιόνι.

Αυτός είναι ο Πόντος....