25 Νοέμβριος 2015, 09:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Νοέμβριος 2015, 08:46

Δικαστική μάχη κέρδισαν οι εργαζόμενοι του «Αγγελιοφόρου»

  • Δικαστική μάχη κέρδισαν οι εργαζόμενοι του «Αγγελιοφόρου»

Στη ρητή απαγόρευση προς τους ιδιοκτήτες της «Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος», η οποία εξέδιδε την εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις της υπό πτώχευση εφημερίδας, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Με προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε την Τρίτη, η αρμόδια δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης απαγορεύει ρητώς στους εκπροσώπους της επιχείρησης να μεταβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο την πραγματική και νομική κατάσταση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εκδότριας εταιρίας της εφημερίδας.

Δηλαδή, απαγορεύεται η αφαίρεση και η μεταφορά οποιουδήποτε τμήματος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της εφημερίδας από τις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να μη μειωθεί η αξία του εξοπλισμού.

Η «Εκδοτική Βορείου Ελλάδος» έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης της εφημερίδας από τις 27 Οκτωβρίου, η οποία θα εξεταστεί στις 27 Νοεμβρίου.