31 Οκτώβριος 2015, 12:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 31 Οκτώβριος 2015, 12:22

EKT: Στα 14,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των συστημικών τραπεζών

  • EKT: Στα 14,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των συστημικών τραπεζών

Στο ποσό των 14,4 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όπως προκύπτει από τη διαγνωστική άσκηση (stress test) της ΕΚΤ. Από αυτό το ποσό, τα  4,4 δισ. ευρώ αφορούν το βασικό σενάριο.

Οι κεφαλαιακές ελλείψεις περιλαμβάνουν προσαρμογές από το AQR και τον έλεγχο ποιότητας ενεργητικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 263 εκατ. ευρώ προκύπτει ως κεφαλαιακό έλλειμμα για την Alpha Bank στο βασικό σενάριο και συνολικά τα 2,743 δισ. ευρώ. Για την Eurobank, οι κεφαλαιακές είναι ύψους 339 εκατ. ευρώ και συνολικά με το δυσμενές σενάριο 2,122 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα στο βασικό σενάριο εμφανίζει ανάγκες 1,576 δισ. ευρώ και συνολικά 4,602 δισ. ευρώ. Τέλος. η Τράπεζα Πειραιώς έχει 2,213 δισ. ευρώ κεφαλαιακές ανάγκες από το βασικό σενάριο και 4,933 δισ. ευρώ από το δυσμενές.

Oι τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον το ποσό που θα προβλέπει το βασικό σενάριο και για το υπόλοιπο μέρος θα συμβάλλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα για την Τράπεζα Αττικής όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.