25 Σεπτέμβριος 2015, 20:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Σεπτέμβριος 2015, 20:10

Γλωσσομαθείς οι Έλληνες

  • Γλωσσομαθείς οι Έλληνες

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, περίπου το 75,5% των Ελλήνων μαθητών μαθαίνουν ξένες γλώσσες, ενώ η γλώσσα που διδάσκεται περισσότερο στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα αγγλικά (99%).

Εκτός από τα αγγλικά, η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό εκμάθησης στα γαλλικά (15%), μετά το Λουξεμβούργο (84%) και το Βέλγιο (16%), καθώς τα γαλλικά είναι μεταξύ των επίσημων γλωσσών στις χώρες αυτές.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην του Βελγίου και του Λουξεμβούργου), τα αγγλικά είναι η πλέον διδασκόμενη γλώσσα στους μαθητές του δημοτικού. Ως δεύτερη ξένη γλώσσα, μαθαίνουν γερμανικά τα παιδιά του δημοτικού σε οκτώ κράτη μέλη, ενώ γαλλικά σε επτά κράτη μέλη.

Γενικότερα, οι πλέον διδασκόμενες γλώσσες στην ΕΕ μετά τα αγγλικά (95,6%) είναι τα γαλλικά (27,4%), τα γερμανικά (16,3%), τα ισπανικά (11,6%), τα ρωσικά (2,7%) και τα ιταλικά (1%). Μεγαλύτερο από 80% είναι το ποσοστό των μαθητών δημοτικού της ΕΕ που διδάσκονται τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.