13 Σεπτέμβριος 2015, 12:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Σεπτέμβριος 2015, 12:39

Ένα Ταμείο για όλους με ενιαία σύνταξη

  • Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου

Μεγάλες ανατροπές φαίνεται πως έρχονται για τους λεγόμενους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή για όλους όσους ασφαλίστηκαν μετά από το 1992.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, έχει υποβληθεί, στη λεγόμενη «επιτροπή σοφών», σχέδιο για την άμεση ένταξη όλων των Ταμείων (κύριων και επικουρικών) στο ΙΚΑ και τη δημιουργία ενός Ταμείου κύριας ασφάλισης, ενός επικουρικού και ενιαίες παροχές για όλους.

Το σχέδιο κινείται στις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγεί σε ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων.

Η σύνταξη θα είναι ενιαία και θα τίθεται ανώτατο όριο αναπλήρωσης 75%  –το 50% εγγυημένο από το κράτος και 25% από προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης–, ενώ θα υπάρχει συμπληρωματική χρηματοδότηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους και εισφορές έως 15% που θα εισπράττονται από την εφορία.

Μόνο οι κύριες συντάξεις θα χορηγούνται με διανεμητικό σύστημα και καθορισμένες εισφορές. Οι επικουρικές θα χορηγούνται με κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Το σχέδιο προβλέπει Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, προαιρετικά ανά επιχείρηση και κλάδο.