12 Σεπτέμβριος 2015, 10:49 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Σεπτέμβριος 2015, 10:07

Μελέτη σοκ για νέες περικοπές συντάξεων!

  • Μελέτη σοκ για νέες περικοπές συντάξεων!

Δύο σενάρια περικοπών σε κύριες και σε επικουρικές συντάξεις, για να εξοικονομηθεί συνταξιοδοτική δαπάνη το 2016, προτείνονται σε μελέτη που εκπόνησε ο πρώην επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ Σάββας Ρομπόλης. 

Τα σενάρια αυτά προβλέπουν για το 2016, είτε οριζόντια περικοπή 6,2% στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, είτε περικοπή 11% για κύριες και επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.

Ο λόγος που είναι πιθανό να προκληθεί ένας νέος κύκλος περικοπών στις συντάξεις είναι ότι, σύμφωνα με το νέο μνημόνιο, η όποια καινούργια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, πρέπει εντός του 2016 να μειώσει τη δαπάνη για συντάξεις κατά 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι ανέρχονται στο 1.000.000 οι συνταξιούχοι των οποίων το τελικό ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν, εάν προστεθεί η κύρια και η επικουρική, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την επόμενη κυβέρνηση, αλλά το περιθώριο των παρεμβάσεων είναι πολύ περιορισμένο, καθώς θα πρέπει να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα, αποδεκτά από τους θεσμούς.