12 Σεπτέμβριος 2015, 16:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Σεπτέμβριος 2015, 20:01

Ένας Σύλλογος Ποντίων... διαφορετικός από άλλους

  • Ένας Σύλλογος Ποντίων... διαφορετικός από άλλους
    Από την πρόσφατη επίσκεψη του ΔΣ του Ege-KARSİAD στη νομαρχία Μαγνησίας

Οι πολίτες της Τουρκίας που κατάγονται από τον Πόντο, όταν μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές, φροντίζουν να συστήσουν συλλόγους, για να συνευρίσκονται και να κρατούν ζωντανές τις μνήμες της πατρίδας.

Αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται σε καταγόμενους από άλλες περιοχές της Τουρκίας, τουλάχιστον στο βαθμό που παρατηρείται στους Πόντιους Τούρκους πολίτες.

Ενώ όμως μέχρι τώρα γνωρίζαμε την ύπαρξη εκατοντάδων συλλόγων με καθαρά πολιτιστικό χαρακτήρα και χαρακτήρα αλληλοβοήθειας, τώρα βλέπουμε και Σύλλογο Ποντίων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών περιοχής Αιγαίου (Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği, Ege-KARSİAD), o οποίος ιδρύθηκε το 2005.

Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι στην περιοχή Αιγαίου (έτσι ονομάζουν για προπαγανδιστικούς λόγους την Ιωνία οι Τούρκοι), υπάρχει Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων, με μέλη 53 ποντιακούς συλλόγους, ένας από τους οποίους και ο Ege-KARSİAD. Πρόσφατα το ΔΣ του επισκέφθηκε τον νομάρχη Μαγνησίας Ερντογάν Μπεκτάς, ο οποίος είναι επίσης ποντιακής καταγωγής, από το Ζογκουλντάκ της Παφλαγονίας.


Ο νομάρχης Μαγνησίας Ερντογάν Μπεκτάς

Όσο για την καταγωγή του, την προδίδει... το μυτίν του.