8 Σεπτέμβριος 2015, 13:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Σεπτέμβριος 2015, 12:44

Στα τέλη Σεπτεμβρίου πληρώνονται οι εφημερίες των γιατρών

  • Συνελήφθη γιατρός νοσοκομείου της Αττικής για φακελάκι

Ένα ακόμη πρόβλημα λύνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Με απόφαση του υπουργού Υγείας Αθανάσιου Δημόπουλου στα τέλη Σεπτεμβρίου θα δοθούν στα νοσοκομεία 56,2 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική δαπάνη των εφημεριών των γιατρών για το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας διαπραγματεύεται με το υπουργείο Οικονομικών την αύξηση των ορίων δαπανών που αφορά στον εφοδιασμό των νοσοκομείων και των φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους και να επιτευχθεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός τους με υλικά και φάρμακα.

Παράλληλα, για την πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων, το υπουργείο προχώρησε στην υπογραφή σχετικής απόφασης χρηματοδότησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ κατά 90 εκατομμύρια ευρώ.