5 Σεπτέμβριος 2015, 11:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2015, 11:49

Πάφος: Σημαντικά ευρήματα ανασκαφών Χαλκολιθικής περιόδου

  • Πάφος: Σημαντικά ευρήματα ανασκαφών Χαλκολιθικής περιόδου

Σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανάγονται στη Χαλκολιθική περίοδο, έφερε στο φως αρχαιολογική έρευνα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην περιοχή Χλώρακας-Παλλούρες, στην Πάφο. Σύμφωνα με το τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το σημαντικότερο κινητό εύρημα της φετινής ανασκαφικής περιόδου είναι ένα ειδώλιο τετράποδου ζώου από πικρόλιθο, το οποίο φέρει δύο οπές.

Επίσης, εντοπίστηκαν κατάλοιπα τεσσάρων κυκλικών κτισμάτων της Χαλκολιθικής περιόδου, μνημειακά κτίσματα με διάμετρο μέχρι 20 μέτρα, αποθηκευτικά αγγεία, εγκαταστάσεις αλέσματος, εστίες, μια από τις οποίες ιδιαίτερα υπερυψωμένη.

Η θέση Χλώρακας-Παλλούρες ανήκει σε μια ομάδα χαλκολιθικών οικισμών εντός της επαρχίας Πάφου και έχει επισκοπηθεί αρκετές φορές από αρχαιολόγους κατά τις περασμένες δεκαετίες. Τα κεραμικά όστρακα που έχουν συλλεχθεί χρονολογούν τη θέση στη Μέση και Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο (περ. 3500 – 2500 π.Χ.) και φανερώνουν ότι στο χώρο αυτό πρέπει να εκτείνεται οικισμός περίπου τεσσάρων εκταρίων.

Παρόλο που το χώρο έχουν επηρεάσει αρνητικά παράγοντες όπως η γεωργική δραστηριότητα και ο διαχωρισμός τεμαχίων, ακόμη διατηρούνται σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Οι έρευνες του 2015 περιλάμβαναν τη δημιουργία τρισδιάστατης απεικόνισης της θέσης, τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών και την ανασκαφή πέντε τομών σε ένα από τα τεμάχια στα οποία απλώνεται η θέση.