6 Σεπτέμβριος 2015, 12:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Αύγουστος 2017, 15:07

Το σεβταλούκ και τα αγρόμηλα πρωταγωνιστούν σε ποντιακά δίστιχα και παροιμίες

  • Το σεβταλούκ και τα αγρόμηλα πρωταγωνιστούν σε ποντιακά δίστιχα και παροιμίες

Τα αγρόμηλα και τα μώρια (βατόμουρα) είναι φρούτα του δάσους, για τα οποία στον Πόντο υπήρχαν πολλά δίστιχα και παροιμίες.

Μια γνωστή παροιμία ήταν η εξής: «Ο άρκον [ή ο λύκον] είδε τα μήλα, και τα αγρόμηλα άλλον ’κί εσάρεψαν ατον», που σημαίνει «από τη στιγμή που η αρκούδα έφαγε τα μήλα, δεν της πολυάρεσαν πλέον τα αγρόμηλα»!

Όσον αφορά τη στιχουργία, αυτό ήταν ένα από τα πιο αγαπητά δίστιχα της πατρίδας:

Θα φτάγω έναν σεβταλούκ αδά σα σιμοχώρια,
θα κουβαλώ και φάζ’ ατεν αγρόμηλα και μώρια.

[σεβταλούκ: αγάπη | σιμοχώρια: τα χωριά κοντά στην Τραπεζούντα | φάζω: ταΐζω | μώρια: βατόμουρα]