18 Αύγουστος 2015, 18:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Αύγουστος 2015, 17:59

Εγκύκλιος για ΚΤΕΟ: Πώς θα γλιτώσετε το πρόστιμο των 150 ευρώ

  • Παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης για τον έλεγχο οχημάτων στα ΚΤΕΟ
    (Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ / Παναγιώτης Μοσχανδρέου)

Όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει από έλεγχο τα οχήματά τους, θα πρέπει να βρεθούν άμεσα σε ένα ΚΤΕΟ, μέχρι το τέλος του 2015, για να μην πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών. 

Μέχρι σήμερα τα πρόστιμο είναι ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καθυστερούσε ένας οδηγός. Για καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες το πρόστιμο είναι 16 ευρώ, από 30 μέρες έως 6 μήνες 33 ευρώ και για πάνω από 6 μήνες 60 ευρώ. Τα παραπάνω πρόστιμα για όσους περάσουν από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους θα έχουν μείωση στο μισό. Το πρόστιμο της τροχαίας είναι 400 ευρώ και σε περίπτωση που ο οδηγός εντός 10 ημερών περάσει από έλεγχο το όχημα, θα πληρώσει μόνο 50 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υπολογίζεται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ 2.500.000 ΙΧ και 750.000 μοτοσυκλέτες. 

Ευνοϊκής μεταχείρισης θα τύχουν όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων (που έχουν καταστεί άνω των έξι μηνών εκπρόθεσμοι από την καταληκτική ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου) αξιοποιήσουν τις παρακάτω ειδικές προθεσμίες:

  • Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.
  • Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015.
  • Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015.

Τα ΚΤΕΟ της χώρας θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα οχήματα για τα οποία ισχύει η συντομότερη προθεσμία της 30-9-2015, λαμβανομένων υπόψη της δυναμικότητας του ΚΤΕΟ και των καθορισμένων ελάχιστων χρόνων διενέργειας του ελέγχου. 

Τέλος, εάν ιδιοκτήτες προσκομίσουν τα οχήματά τους μετά τις παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (31-12-2015), θα καταβάλουν το αναλογούν τέλος εκπροθέσμου, δεν θα τους επιβληθεί όμως το πρόστιμο των 150 ευρώ.