17 Αύγουστος 2015, 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Αύγουστος 2015, 08:17

Μέχρι τις 26 Αυγούστου οι αλλαγές στο E9

  • Μέχρι τις 26 Αυγούστου οι αλλαγές στο E9

Προθεσμία μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν οι φορολογούμενοι για να να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή να δηλώσουν τις αλλαγές που στην ακίνητη περιουσία τους  έγιναν εντός του 2014 (όπως αγορά ή πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά).

Μέχρι και τη συγκεκριμένη προθεσμία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 με τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία. Όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή και είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε9 αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου ακινήτων που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 6.000.000 φορολογούμενοι.

Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.), το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.