12 Αύγουστος 2015, 22:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Αύγουστος 2015, 22:09

Τι αλλάζει για γάλα ψωμί και εκπτώσεις

  • Τι αλλάζει για γάλα ψωμί και εκπτώσεις

Άμεσες αλλαγές στην λειτουργία της αγοράς περιλαμβάνει το μνημόνιο 3 όσον αφορά στη διάθεση γάλακτος, άρτου ή τις εκπτωτικές περιόδους. Ειδικότερα, σε πλήρη απελευθέρωση της διάρκειας ζωής του παστεριωμένου γάλακτος που σήμερα προσδιορίζεται στις 7 ημέρες προχωρά η κυβέρνηση.

Με τη νέα ρύθμιση διευρύνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος που πλέον θα μπορεί να μένει στο ράφι έως και 10-11 ημέρες, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πραγματοποίηση εισαγωγών από τους γαλακτοβιομήχανους. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις παστεριωμένο και γάλα, η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του και η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. 

Αρτοποιεία και πρατήρια πώλησης άρτου θα είναι πλέον το ένα και το αυτό σύμφωνα με τον ορισμό που τους δίνει η κυβέρνηση μέσω του ΟΟΣΑ στο τρίτο μνημόνιο. Στους παραδοσιακούς φούρνους που ζυμώνουν και παράγουν εξ ολοκλήρου ψωμί, δίνεται το δικαίωμα να το επισημαίνουν με σχετικές πινακίδες.

Επιπλέον με άλλη τροποποίηση στο νόμο, αίρονται οι περιορισμοί αναφορικά με τα σημεία πώλησης του ψωμιού και πλέον θα επιτρέπεται να γίνεται εμπόριο άρτου σε ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, παντοπωλεία, κάβες κ.λπ. 

Οσον αφορά στις εκπτώσεις, διατηρείται ο καθορισμός των ισχυουσών εκπτωτικών περιόδων (δύο τακτικές εκπτωτικές περίοδοι χειμώνα και καλοκαίρι και δύο ενδιάμεσες 10ήμερες εκπτωτικές περίοδοι τον Μάιο και τον Νοέμβριο), ενώ ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία σε κάθε επιχείρηση να προβεί σε πώληση εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές πέραν αυτών των περιόδων.