3 Αύγουστος 2015, 07:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Αύγουστος 2015, 17:05

Ποιοι κινδυνεύουν να βγουν στη σύνταξη από 18 μήνες έως 12 χρόνια αργότερα

  • Εφιαλτικό σχέδιο για περικοπή του ΕΚΑΣ

Σοκ έχουν προκαλέσει στην ελληνική πλευρά οι απαιτήσεις των θεσμών που αφορούν το συνταξιοδοτικό. Και αυτό γιατί εκτός από το τέλος των πρόωρων συντάξεων απαιτούν και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όχι μόνο 6 μήνες ανά έτος, όπως είναι η ελληνική πρόταση, αλλά έως 18 μήνες, σε ετήσια βάση!

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η προσαρμογή για να χορηγούνται συντάξεις όχι νωρίτερα από το 62ο έτος ηλικίας με 40 χρόνια προϋπηρεσίας ή στο 67ο έτος ηλικίας, δεν θα γίνει το 2022, αλλά πολύ νωρίτερα. Έτσι όμως θα υπάρξει δραματική αύξηση των ορίων ηλικίας, που σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι οι μητέρες με ανήλικο θα κυμανθεί από 12 έως17 έτη.

Οι πιο ευάλωτες κατηγορίες ασφαλισμένων είναι οι μητέρες ανηλίκων, οι ασφαλισμένοι με 35ετία και οι άνεργοι άνω των 50 ετών που προσδοκούσαν να βγουν με μειωμένη σύνταξη.

Επηρεάζονται επίσης όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993) έβγαιναν στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, με 35αετία, αφού ακόμα και αν επικρατήσει η ελληνική πρόταση τίθεται όριο το 58ο έτος από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά. Στο παραπάνω όριο προστίθεται ένα εξάμηνο ανά έτος. Αντίστοιχα, στην ίδια διάταξη τονίζεται ότι για κάθε άλλη περίπτωση συνταξιοδότησης (πχ 25αετία στο Δημόσιο), το όριο ηλικίας είναι πια το 55ο έτος, με τη μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ανά έτος.