19 Ιούλιος 2013, 08:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:21

Έρχεται η επιστροφή ΦΠΑ προς επιχειρήσεις εντός 90 ημερών

  • Παράταση για τις δηλώσεις ΦΠΑ. Η νέα ημερομηνία

Επιστροφή ΦΠΑ εντός 90 ημερών από την 1η Σεπτεμβρίου

Την επιτάχυνση των εργασιών για την επιστροφή ΦΠΑ ζήτησε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης από τις Εφορίες.
 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων από τις 20 Μαρτίου 2013 καθιερώθηκε νέα διαδικασία επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και οι αιτήσεις επιστροφής επεξεργάζονται κεντρικά με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου. Ετσι, αποστέλλονται κάθε μήνα στις ΔΟΥ αρχεία αιτήσεων οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν χωρίς έλεγχο και αιτήσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν από την επιστροφή.

Ηδη από τα μέσα Απριλίου δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωσή της και την απόδοση των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους, προσδιορίζοντας δεσμευτικές προθεσμίες για κάθε κατηγορία αιτήσεων επιστροφής. Ωστόσο, παρά τη νέα διαδικασία παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση από ορισμένες Εφορίες με συνέπεια να παραμένουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο Θεοχάρη η εμφάνιση σημαντικών καθυστερήσεων δεν ενισχύει την αξιοπιστία του Δημοσίου έναντι των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναφέρει πως το υπουργείο αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΟΥ, όπως η έλλειψη προσωπικού, τεχνικά προβλήματα από την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων, όμως σημειώνει πως για την εμπέδωση εμπιστοσύνης μεταξύ των Υπηρεσιών μας και τις επιχειρήσεις, πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για τον σκοπό αυτό ζητά από τις Εφορίες να διεκπεραιώσουν άμεσα τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ με χρόνο αναμονής από την υποβολή τους πάνω από 120 ημέρες, ενώ αναφέρει πως από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και εφεξής θα πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με χρόνο αναμονής πάνω από 90 ημέρες.

Ο κ. Θεοχάρης υπογραμμίζει πως σύμφωνα με προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση μετά τον χρόνο αυτό η επιστροφή θα επιβαρύνεται με τόκο εκπρόθεσμης επιστροφής από το δημόσιο, για το οποίο υπάρχει ευθύνη του υπαλλήλου και της ΔΟΥ.

Βάσει της ίδιας εγκυκλίου: 

- Αιτήσεις επιστροφής που περιλαμβάνονται στο αρχείο για επιστροφή χωρίς έλεγχο και εφόσον ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. δεν έχει στοιχεία που υπαγορεύουν τον έλεγχο, δεν απαιτούν σημαντικό χρόνο για την ολοκλήρωσή τους (εκταμίευση).

 - Αιτήσεις επιστροφής που περιλαμβάνονται στο αρχείο για επιστροφή μετά από έλεγχο, ο προσωρινός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για το σημαντικότερο αριθμό αυτών. Μεγαλύτερος χρόνος, λογικά, απαιτείται για μικρό αριθμό υποθέσεων και εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

-Η επιστροφή που αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις θα προηγείται των λοιπών αιτήσεων.

-Οι αρμόδιοι επιθεωρητές οφείλουν να παρακολουθούν συστηματικά την υλοποίηση των ανωτέρω από τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση ανυπέρβλητων προβλημάτων, οφείλουν να ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα.

-Οι αρμόδιοι επιθεωρητές οφείλουν να διαπιστώνουν εάν το σύνολο των αιτήσεων που υποβάλλονται καταχωρούνται άμεσα στο σύστημα TAXIS και σε αντίθετη περίπτωση να φροντίσουν για την καταχώρηση αυτή, προκειμένου να υπάρχει ορθή πληροφόρηση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις υφιστάμενες εκκρεμότητες επιστροφής.

Πηγή: tovima.gr

Tags